Villa Anna

Byggnaden tidigare kallad Ekmanska huset och sedermera i folkmun kallad Lindska skolan, ligger i Kv Ubbo mitt emot Trefaldighetskyrkan invid Odinslund.

Byggnaden uppfördes 1874-1876 som bostadshus i tre våningar. Beställare var Carl Edward Ekman, brukspatron och politiker.

Huset var en gåva till hans dotter Anna Gustafva Maria Ekman och måg Knut Henning Gezelius von Schéele.

Byggnaden ritades av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien. De var mycket influerade av det tysk-österrikiska sättet att använda sig av den italienska renässansen. Arkitekturen var måttfull med låg relief och fältindelningar. Bröderna är mest kända som arkitekterna bakom Grand Hotel i Stockholm.

Byggnaden är ombyggd 1912 samt 1983.

Byggnaden byggs idag om till ett litet exklusivt hotell. Hotellet kommer att ha 12 rum varav 3 sviter, 8 dubbelrum och ett enkelrum. Det kommer att finnas större samlingssal för konferenser, middagar och andra evenemang och ett förstklassiskt kök.

Beställaren ser framför sig ett hotell med mycket bra standard där personalen kan och gör allt för att motsvara förväntningarna hos gästen.

Hämta PDF

Projektledning

Projektidé har erfarenheten, bredden och nätverket för att hjälpa kunderna till ett lyckat projekt.

För oss är alla projekt lika viktiga och vi vet att en erfaren och kompetent projektledare som ger den rätta energin till projektet, minskar risken för att det ska misslyckas. Det handlar helt enkelt om att driva och avsluta projekt enligt uppsatta mål.

Vi tar helhetsansvaret för projektgenomförandet och hjälper till med både funktion, kvalitet, tid och kostnad. Vi vet att grunden för ett lyckat projekt är att alla i slutändan känner sig nöjda.

Vi tillämpar metoder, verktyg, tekniker och kompetenser som behövs i varje unikt projekt.

Våra projektledare kan arbeta utifrån er egen projektmodell eller en annan projektidé.

Kontaktperson

Christer Åhman

Jag har jobbat som ventilationsentreprenör sen jag slutade VVS-ingenjörsutbildningen och började på Projektidé 1999. Mitt verksamhetsområde är projektledning, installationsledning och är certifierad entreprenadbesiktningsman med en specialinriktning på ventilation.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare