Rudbeck C11 R4

Landsstinget uppför en ny byggnad för kontor och administration på sjukhusområdet.

Huset har höga miljö- och energikrav.

Projekteringen har skett i 3D och modellerna används nu i produktionen för samordning och planering.

Projektidé bistår SH BYGG med installationsledning.

Installationsledning

Projektidé är verksamt inom området installationsledning. Vi deltar i förstudier, administrerar projekt åt uppdragsgivare och säkerställer att utförandet stämmer överens med det beställaren efterfrågat.

Installationsledaren har en mycket viktig uppgift i dagens alltmer installationstäta byggnader. De arbetar under produktionsfasen med att minimera störningar och se till att samordningsinsatser sker i rätt tid. I slutfasen av projekten utförs noggranna kontroller för att förvissa sig om att anläggningarna fungera som de ska.

Vår arbetsmodell bygger på att vi i ett tidigt skede identifierar beställarens krav på tekniska system och utreder hur de kan appliceras i det projekt som är aktuellt.

Arbetet omfattas också av att följa upp anläggningar i förvaltningsfasen för att säkerställa kvalitetskraven och att driftekonomin är bästa tänkbara för våra uppdragsgivare.

Kontaktperson

Ulf Lindberg

Innan jag började på Projektidé arbetade jag inom styr- och reglerbranschen och har haft alla yrkesroller från montör till distriktschef.

Mina arbetsområden idag är projektering, projekteringsledning, installationsbyggledning och entreprenadbesiktning.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare