Segerstedthuset i Uppsala

I Blåsenhusområdet bistår vi Akademiska Hus med flera olika kompetenser i uppförandet av Segerstedshuset som ska inrymma Uppsala Universitets ledning och förvaltning. Området ligger centralt i det moderna Uppsala universitet, som huvudsakligen sträcker sig längs Dag Hammarskjölds väg. Detta är viktigt för tillgängligheten. En öppen och välkomnande byggnad bidrar till att integrera området bättre i stadsmiljön och med de omgivande kulturminnena. Placeringen kräver en byggnad med hög arkitektonisk kvalitet som kan berika stadsbilden med respekt för den kulturhistoriska miljön. Samtidigt ska huset representera det moderna Uppsala universitet.

Huset har fått sitt namn efter Torgny T:son Segerstedt (1908-1999), rektor vid Uppsala universitet 1955-1978. Och ansvarigt arkitektkontor är danska 3XN.

Den 8 oktober togs det första spadtaget för byggnaden. Byggnaden beräknas vara färdigställd våren 2017 och inflyttning är beräknad till sommaren 2017.

Huset kommer att certifieras enligt miljöledningssystemet Miljöbyggnad.

Projektidés uppdrag omfattar byggledning, KA och besiktning.

Besiktning, KA & tillgänglighet

Projektidé har flera certifierade entreprenadbesiktningsmän och kontrollansvariga inom PBL.

Entreprenadbesiktning

Med lång och bred kompetens inom entreprenadbesiktningar enligt AB, ABT och ABS utför vi alla typer av entreprenadbesiktning. Vi har även specialkompetens för utförande av OVK-besiktning samt CE-märkning.

Entreprenadbesiktningar genomförs utifrån beställarens önskemål oftast inom ramen för vad AB, ABT och ABS medger. Det kan röra sig om fortlöpande besiktningar och traditionell slutbesiktning av färdig anläggning. Vi samarbetar med ett flertal kvalificerade specialister vid behov.

Kontrollansvarig enligt PBL

Vi erbjuder certifierade kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen.

Vi hjälper till med att ta fram förslag på en kontrollplan som är anpassad för just ert projekt. Vi finns med processen och ser till att kontrollplanen följs till dess att slutbesked erhålls och ibruktagande får ske.

Mer finns att läsa om den Kontrollansvariges roll under; Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 11 §

Sakkunnig av tillgänglighet, certifierad enligt TIL2

Med lång kompetens inom tillgänglighetsområdet utför vi alla typer av uppdrag, främst med rollen som certifierad sakkunnig av tillgänglighet.

Kontaktperson

Ove Zelin

Min bakgrund är byggnadssnickare som jag ägnade mig åt under flera år. Efter en arbetsledarutbildning började jag som platschef.

Jag började som konsult år 2000 och har numera flera olika roller på Projektidé. Jag arbetar främst med projekterings/projekt- och byggledning, men är också certifierad kontrollansvarig och certifierad entreprenadbesiktningsman.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare