Stockholms Centralstation

Anrikt resecentrum med miljön i fokus

Det handlar om att bevara kulturarvet och den historiska byggnaden samtidigt som stationen ska bli ett modernt resecentrum med ett spännande utbud av service , butiker och upplevelser. Miljövinster och energibesparing är också en viktig del i utvecklingsarbetet. Förhoppningen är att
till exempel kunna Green building-certifiera stationen, och då gäller det att fram till 2012 sänka energiförbrukningen med minst 25 procent jämfört med idag.

Hela området utvecklas och växer

Det är inte bara Centralstationen som förvandlas. Hela närområdet är i stark utveckling och här kommer en helt ny, spännande stadsdel, Västra City, att växa fram. De första exemplen är redan på gång i form av stora projekt som exempelvis Stockholm Waterfront, Kungsbrohuset och Citybanan. Längre fram finns planer på att överdäcka spårområdet för att ge plats åt nya kvarter för boende och arbete i hjärtat av staden, nära till kommunikationer och all service.

Mot denna bakgrund känns det självklart att Centralstation Stockholm, med sin 140-åriga historia, nu får möjligheten att ta ett stort steg in i framtiden. Detta ska bli huvudstadens stolta entré som på ett helt nytt sätt välkomnar och tar hand om både resenärer och andra besökare.

Projektidés uppdrag är besiktningsman avseende Bygg, Ventilation och Styr samt samordningsansvaret för hela besiktningsgruppen

Hämta PDF

Besiktning, KA & tillgänglighet

Projektidé har flera certifierade entreprenadbesiktningsmän och kontrollansvariga inom PBL.

Entreprenadbesiktning

Med lång och bred kompetens inom entreprenadbesiktningar enligt AB, ABT och ABS utför vi alla typer av entreprenadbesiktning. Vi har även specialkompetens för utförande av OVK-besiktning samt CE-märkning.

Entreprenadbesiktningar genomförs utifrån beställarens önskemål oftast inom ramen för vad AB, ABT och ABS medger. Det kan röra sig om fortlöpande besiktningar och traditionell slutbesiktning av färdig anläggning. Vi samarbetar med ett flertal kvalificerade specialister vid behov.

Kontrollansvarig enligt PBL

Vi erbjuder certifierade kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen.

Vi hjälper till med att ta fram förslag på en kontrollplan som är anpassad för just ert projekt. Vi finns med processen och ser till att kontrollplanen följs till dess att slutbesked erhålls och ibruktagande får ske.

Mer finns att läsa om den Kontrollansvariges roll under; Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 11 §

Sakkunnig av tillgänglighet, certifierad enligt TIL2

Med lång kompetens inom tillgänglighetsområdet utför vi alla typer av uppdrag, främst med rollen som certifierad sakkunnig av tillgänglighet.

Kontaktperson

Ove Zelin

Min bakgrund är byggnadssnickare som jag ägnade mig åt under flera år. Efter en arbetsledarutbildning började jag som platschef.

Jag började som konsult år 2000 och har numera flera olika roller på Projektidé. Jag arbetar främst med projekterings/projekt- och byggledning, men är också certifierad kontrollansvarig och certifierad entreprenadbesiktningsman.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare