Ombyggnad av kvarteret Björnen

I centrala Stockholm pågår nu ett av SFV:s största byggprojekt. Det är kvarteret Björnen vid Drottninggatan som ska byggas om och byggas till.

Kvarteret Björnen ligger i Klarakvarteren och hyrs av Regeringskansliet

Kvarteret Björnen ska byggas om och byggas till och renoveras genomgripande invändigt. Inga större ombyggnader har gjorts sedan huset byggdes på 1980-talet och byggnaden är nu i behov av teknisk upprustning. Rumsindelningen kommer att göras om, ett nytt trapphus ska byggas, nya installationer ska dras och kvarteret ska byggas på med tre våningar. Påbyggnaden kräver att grunden förstärks och delar av kvarteret Björnen kommer rivas.

Projektet började 2014 och pågår fram till våren 2018.

Bilden skapad av White Arkitekter

Besiktning, KA & tillgänglighet

Projektidé har flera certifierade entreprenadbesiktningsmän och kontrollansvariga inom PBL.

Entreprenadbesiktning

Med lång och bred kompetens inom entreprenadbesiktningar enligt AB, ABT och ABS utför vi alla typer av entreprenadbesiktning. Vi har även specialkompetens för utförande av OVK-besiktning samt CE-märkning.

Entreprenadbesiktningar genomförs utifrån beställarens önskemål oftast inom ramen för vad AB, ABT och ABS medger. Det kan röra sig om fortlöpande besiktningar och traditionell slutbesiktning av färdig anläggning. Vi samarbetar med ett flertal kvalificerade specialister vid behov.

Kontrollansvarig enligt PBL

Vi erbjuder certifierade kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen.

Vi hjälper till med att ta fram förslag på en kontrollplan som är anpassad för just ert projekt. Vi finns med processen och ser till att kontrollplanen följs till dess att slutbesked erhålls och ibruktagande får ske.

Mer finns att läsa om den Kontrollansvariges roll under; Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap 11 §

Sakkunnig av tillgänglighet, certifierad enligt TIL2

Med lång kompetens inom tillgänglighetsområdet utför vi alla typer av uppdrag, främst med rollen som certifierad sakkunnig av tillgänglighet.

Kontaktperson

Ove Zelin

Min bakgrund är byggnadssnickare som jag ägnade mig åt under flera år. Efter en arbetsledarutbildning började jag som platschef.

Jag började som konsult år 2000 och har numera flera olika roller på Projektidé. Jag arbetar främst med projekterings/projekt- och byggledning, men är också certifierad kontrollansvarig och certifierad entreprenadbesiktningsman.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare