Vaksala-Eke

Ihus bygger ett antal moderna industrilokaler där Projektidé bidrar med sina kunskaper inom projekteringsledning, byggledning, kontrollansvarig och entreprenadbesiktning.

Lokalerna ligger strategiskt belägna nära avfarten till E4:an med bra kommunikationer till både Uppsala city och Gränby Centrum.

De nya fastigheterna är flexibla och anpassningsbara med ett antal olika lokaler som lämpar sig för små till medelstora företag inom t ex lager, produktion eller mindre industriföretag.

Här är det lätt att driva sin verksamhet miljövänligt och energioptimerat. I praktiken innebär det också att företagen har möjlighet att påverka sin energikostnad.

Projektledning

Projektidé har erfarenheten, bredden och nätverket för att hjälpa kunderna till ett lyckat projekt.

För oss är alla projekt lika viktiga och vi vet att en erfaren och kompetent projektledare som ger den rätta energin till projektet, minskar risken för att det ska misslyckas. Det handlar helt enkelt om att driva och avsluta projekt enligt uppsatta mål.

Vi tar helhetsansvaret för projektgenomförandet och hjälper till med både funktion, kvalitet, tid och kostnad. Vi vet att grunden för ett lyckat projekt är att alla i slutändan känner sig nöjda.

Vi tillämpar metoder, verktyg, tekniker och kompetenser som behövs i varje unikt projekt.

Våra projektledare kan arbeta utifrån er egen projektmodell eller en annan projektidé.

Kontaktperson

Christer Åhman

Jag har jobbat som ventilationsentreprenör sen jag slutade VVS-ingenjörsutbildningen och började på Projektidé 1999. Mitt verksamhetsområde är projektledning, installationsledning och är certifierad entreprenadbesiktningsman med en specialinriktning på ventilation.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare