VHC – Veterinär och husdjurscentrum

Projektidé har medverkat som byggledare när framtidens Universitetsdjursjukhus byggts i Ultuna.

De nya lokalerna blir en del i Veterinär- och husdjurscentrum, en byggnad som förutom djursjukhuset kommer att rymma universitetslokaler och forskningslabb.

Nya vård- och operationssalar, modernare operationsutrustning och säkrare steriliseringsrum ger bättre förutsättningar för att ta hand om djuren. I framtiden kommer det även att finnas en bilddiagnostisk klinik, ett laboratorium och en ambulatorisk klinik.

I de nya lokalerna kommer forskare, studenter och praktiker närmare varandra. På så sätt blir det enklare för veterinärerna att hålla sig uppdaterade med den senaste kunskapen.

Byggledning

Vi agerar som beställarens förlängda arm i produktionsfasen av projektet.

Våra byggledare har stor erfarenhet av kontroll och styrning i alla typer av byggprojekt. Kontrollen avser att entreprenaden utförs på rätt sätt både utförandemässigt och tidsmässigt.

Byggledaren har också kontakt och samordning med entreprenörer, leder byggmöten och kan även sköta kontakter med hyresgäster och myndigheter.

Ansvar för ekonomisk uppföljning av entreprenörernas fakturor, ändringsarbete och budgetar ligger också i byggledarens roll. I slutet av byggprocessen samordnar byggledaren att besiktningar utförs och att relationshandlingar och drift- och skötselinstruktioner tas fram.

Kontaktperson

Michael Bräck

Jag har jobbat som entreprenör sen jag slutade ingenjörsutbildningen och började med projektledning i slutet av -90 talet. Min roll på Projektidé är att vara projektledare, byggledare, kontrollansvarig PBL och att utföra entreprenadbesiktningar.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare