Tropiska växthuset, Uppsala

I Tropiska växthuset som ligger i Botaniska trädgården i Uppsala odlas växter som ursprungligen hör hemma i varmare klimat. Här finns växter från öken, regnskog, stäpp
och savann.

En av de största och mest kända växterna i växthuset är jättenäckrosen Viktoria. Varje blad kan bli upp till 2 meter i diameter och har en fantastisk flytförmåga. Blomman ändrar färg från vit till rosenröd under de två dygnen den blommar och kan bli upp till 40 cm i diameter.

Nu ska växthuset få en behövlig renovering och verksamheten kommer att kunna fortgå i många år till. Huset kommer att till omfånget bantas något mot dagens ytor och handikappanpassas. All plast kommer att bytas ut till glas.

Lagom till Linnéjubileet, våren 2007, kommer ombyggnaden vara klar.

Hämta PDF

Projektledning

Projektidé har erfarenheten, bredden och nätverket för att hjälpa kunderna till ett lyckat projekt.

För oss är alla projekt lika viktiga och vi vet att en erfaren och kompetent projektledare som ger den rätta energin till projektet, minskar risken för att det ska misslyckas. Det handlar helt enkelt om att driva och avsluta projekt enligt uppsatta mål.

Vi tar helhetsansvaret för projektgenomförandet och hjälper till med både funktion, kvalitet, tid och kostnad. Vi vet att grunden för ett lyckat projekt är att alla i slutändan känner sig nöjda.

Vi tillämpar metoder, verktyg, tekniker och kompetenser som behövs i varje unikt projekt.

Våra projektledare kan arbeta utifrån er egen projektmodell eller en annan projektidé.

Kontaktperson

Christer Åhman

Jag har jobbat som ventilationsentreprenör sen jag slutade VVS-ingenjörsutbildningen och började på Projektidé 1999. Mitt verksamhetsområde är projektledning, installationsledning och är certifierad entreprenadbesiktningsman med en specialinriktning på ventilation.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare