Skandionkliniken

Projektidé har ansvarat för byggledarrollen när Skandionkliniken i Uppsala har byggts upp.

Det är Nordens första klinik för protonterapi och drivs gemensamt av landets sju landsting med universitetssjukhus.

Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning. Metoden utvecklades i Uppsala för över 50 år sedan och kommer nu för första gången att användas i stor skala.

Skandionkliniken är dimensionerad för ca 1000 patienter per år och den första patienten kommer att behandlas 2015. Behandlingen kommer att ske i en specialbyggd avdelning på kliniken. Huset ska förutom sällskapsrum, terapirum, kontor och väntrum också rymma ett patienthotell med cirka 90 rum för vila och boende för patienterna under behandlingstiden.

Byggstarten för Skandionkliniken var 2011 och inflyttning sker i augusti 2014. Huset är byggt i hörnet Dag Hammarskjölds väg/Artillerigatan i nära anslutning till Akademiska sjukhuset.

Byggledning

Vi agerar som beställarens förlängda arm i produktionsfasen av projektet.

Våra byggledare har stor erfarenhet av kontroll och styrning i alla typer av byggprojekt. Kontrollen avser att entreprenaden utförs på rätt sätt både utförandemässigt och tidsmässigt.

Byggledaren har också kontakt och samordning med entreprenörer, leder byggmöten och kan även sköta kontakter med hyresgäster och myndigheter.

Ansvar för ekonomisk uppföljning av entreprenörernas fakturor, ändringsarbete och budgetar ligger också i byggledarens roll. I slutet av byggprocessen samordnar byggledaren att besiktningar utförs och att relationshandlingar och drift- och skötselinstruktioner tas fram.

Kontaktperson

Michael Bräck

Jag har jobbat som entreprenör sen jag slutade ingenjörsutbildningen och började med projektledning i slutet av -90 talet. Min roll på Projektidé är att vara projektledare, byggledare, kontrollansvarig PBL och att utföra entreprenadbesiktningar.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare