Projekt S:t Johannes, Uppsala

Nybyggnad av bostadshus med 40 lägenheter. Uppdraget har omfattat projekt- och byggledning samt kvalitetsansvar enligt PBL. Beställare: SH bygg fastigheter

I kvarteret S:t Johannes som ligger mellan S:t Larsgatan och Rundelsgränd fanns en byggrätt kvar att nyttja för bostäder. Här har uppförts ett nytt bostadshus med en arkitektur som passar väldigt väl in i den befintliga bebyggelsen. Huset har uppförts av SH bygg sten och anläggning åt SH bygg Fastigheter.

Uppdraget har omfattat projekt- och byggledning under hela byggprocessen från färdig systemhandling till fullt färdigt hus klart för uthyrning.

Uppdraget påbörjades i augusti 2004 och färdigställs under september månad 2005.

Hämta PDF

Projektledning

Projektidé har erfarenheten, bredden och nätverket för att hjälpa kunderna till ett lyckat projekt.

För oss är alla projekt lika viktiga och vi vet att en erfaren och kompetent projektledare som ger den rätta energin till projektet, minskar risken för att det ska misslyckas. Det handlar helt enkelt om att driva och avsluta projekt enligt uppsatta mål.

Vi tar helhetsansvaret för projektgenomförandet och hjälper till med både funktion, kvalitet, tid och kostnad. Vi vet att grunden för ett lyckat projekt är att alla i slutändan känner sig nöjda.

Vi tillämpar metoder, verktyg, tekniker och kompetenser som behövs i varje unikt projekt.

Våra projektledare kan arbeta utifrån er egen projektmodell eller en annan projektidé.

Kontaktperson

Christer Åhman

Jag har jobbat som ventilationsentreprenör sen jag slutade VVS-ingenjörsutbildningen och började på Projektidé 1999. Mitt verksamhetsområde är projektledning, installationsledning och är certifierad entreprenadbesiktningsman med en specialinriktning på ventilation.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare