Kvarteret Kemikum, Uppsala

Kvarteret var under ett sekel hemvist för Uppsala Universitets naturvetare såsom kemister och fysiker. I samband med färdigställandet av Ångströmlaboratoriet och ombyggnader på BMC flyttades verksamheter ifrån kvarteret och stora ytor blev tomma.

Projektet omfattade inplacering av tretton institutioner som var lokaliserade spridda i Uppsala. Husen var i behov av omfattande invändiga rivningar och saneringar innan den egentliga ombyggnaden kunde starta. Projektidés uppdrag har omfattat byggledning och kvalitetsansvar enligt PBL. Projektet har genomförts i Akademiska Hus kvalitets- och miljösystem. Kvarteret är idag ett levande campusområde med cirka 5000 studenter och 900 anställda.

Hämta PDF

Byggledning

Vi agerar som beställarens förlängda arm i produktionsfasen av projektet.

Våra byggledare har stor erfarenhet av kontroll och styrning i alla typer av byggprojekt. Kontrollen avser att entreprenaden utförs på rätt sätt både utförandemässigt och tidsmässigt.

Byggledaren har också kontakt och samordning med entreprenörer, leder byggmöten och kan även sköta kontakter med hyresgäster och myndigheter.

Ansvar för ekonomisk uppföljning av entreprenörernas fakturor, ändringsarbete och budgetar ligger också i byggledarens roll. I slutet av byggprocessen samordnar byggledaren att besiktningar utförs och att relationshandlingar och drift- och skötselinstruktioner tas fram.

Kontaktperson

Michael Bräck

Jag har jobbat som entreprenör sen jag slutade ingenjörsutbildningen och började med projektledning i slutet av -90 talet. Min roll på Projektidé är att vara projektledare, byggledare, kontrollansvarig PBL och att utföra entreprenadbesiktningar.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare