Kv. Kaniken

Kvarterets namn ”Kaniken” är en beteckning på en medlem i domkapitlet.De första industribyggnaderna för Almqvist & Wiksells tryckeri i fastigheten tillkom 1902.

Efter Almqvist & Wiksells flytt av verksamheten 1973 omvandlades fastigheten till kontor och byggdes ut som filmstad för SF.

Uppsala Akademiförvaltning bygger om för Landstinget, specialisttandklinik och Landstingsarkiv i Kaniken, fastigheten Fjärdingen 28:4 på Västra Ågatan 16 i Uppsala. Ombyggnaden startar i maj och omfattar ca 2000 kvm vilket beräknas vara färdigt under 2007.

Uppdraget omfattar installationsledning.

Hämta PDF

Installationsledning

Projektidé är verksamt inom området installationsledning. Vi deltar i förstudier, administrerar projekt åt uppdragsgivare och säkerställer att utförandet stämmer överens med det beställaren efterfrågat.

Installationsledaren har en mycket viktig uppgift i dagens alltmer installationstäta byggnader. De arbetar under produktionsfasen med att minimera störningar och se till att samordningsinsatser sker i rätt tid. I slutfasen av projekten utförs noggranna kontroller för att förvissa sig om att anläggningarna fungera som de ska.

Vår arbetsmodell bygger på att vi i ett tidigt skede identifierar beställarens krav på tekniska system och utreder hur de kan appliceras i det projekt som är aktuellt.

Arbetet omfattas också av att följa upp anläggningar i förvaltningsfasen för att säkerställa kvalitetskraven och att driftekonomin är bästa tänkbara för våra uppdragsgivare.

Kontaktperson

Ulf Lindberg

Innan jag började på Projektidé arbetade jag inom styr- och reglerbranschen och har haft alla yrkesroller från montör till distriktschef.

Mina arbetsområden idag är projektering, projekteringsledning, installationsbyggledning och entreprenadbesiktning.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare