Frälsningsarmén, Uppsala

Frälsningsarméns kår i Uppsala bedriver ett omfattande socialt och evangelistiskt arbete för invånarna i Uppsala. Verksamheten består bland annat i babysång, scouter, körsång, möten och café. Frälsningsarmén i Uppsala har cirka 1300 besökare varje vecka.

Fastigheten på St Persgatan 20 har tillhört Uppsala kår i 110 år. På grund av nya verksamheter ska nu en omfattande ombyggnad genomföras. Lokalerna ska bli mer ändamålsenliga för vår tid. Senaste renoveringen skedde 1933 då huset fick sitt nuvarande utseende.

Hämta PDF

Byggledning

Vi agerar som beställarens förlängda arm i produktionsfasen av projektet.

Våra byggledare har stor erfarenhet av kontroll och styrning i alla typer av byggprojekt. Kontrollen avser att entreprenaden utförs på rätt sätt både utförandemässigt och tidsmässigt.

Byggledaren har också kontakt och samordning med entreprenörer, leder byggmöten och kan även sköta kontakter med hyresgäster och myndigheter.

Ansvar för ekonomisk uppföljning av entreprenörernas fakturor, ändringsarbete och budgetar ligger också i byggledarens roll. I slutet av byggprocessen samordnar byggledaren att besiktningar utförs och att relationshandlingar och drift- och skötselinstruktioner tas fram.

Kontaktperson

Michael Bräck

Jag har jobbat som entreprenör sen jag slutade ingenjörsutbildningen och började med projektledning i slutet av -90 talet. Min roll på Projektidé är att vara projektledare, byggledare, kontrollansvarig PBL och att utföra entreprenadbesiktningar.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare