Forsmark

30 års drift av Sveriges yngsta kärnkraftverk

Den 31 januari 2010 passerade Forsmarks tre reaktorer en sammanlagd elproduktion om 600 terawattimmar under 30 års drift. Det innebär att Forsmark sedan starten 1980 har producerat lika mycket el som hela Sverige använder under fyra år. De tre kokvattenreaktorerna producerar var för sig lika mycket el som hela Stockholm med omgivande kommuner använder varje år, totalt 20–25 terawattimmar.

Som Sveriges yngsta kärnkraftverk togs den första reaktorn, Forsmark 1, i kommersiell drift i december 1980. Idag pågår flera stora projekt på kärnkraftverket. Totalt satsas ungefär tio miljarder kronor under den närmaste femårsperioden i livstidsförlängning, anpassning till nya säkerhets- och miljökrav samt förstärkning av det fysiska skyddet. Forsmark planerar också att höja effekten för samtliga tre reaktorer. Förberedelser för effekthöjning vid Forsmark 2 gjordes under revisionen 2009 och liknande ombyggnationer kommer att utföras även vid Forsmark 1 och 3.

Den totala effekthöjningen i Forsmark blir 410 megawatt.

Pågående projekt på Forsmark

Just nu pågår flera stora projekt på Forsmark. De ser bland annat över sitt sätt att arbeta med säkerhetsfrågor, vilket är en viktig faktor i arbetet med investeringar och åtgärder i anläggningarna.

Projektidé driver några utav anläggningsändringsprojekten för att byta åldrande komponenter och säkerställa anläggningens långsiktiga drift

I vårt uppdrag ingår projektledning

Projektledning

Projektidé har erfarenheten, bredden och nätverket för att hjälpa kunderna till ett lyckat projekt.

För oss är alla projekt lika viktiga och vi vet att en erfaren och kompetent projektledare som ger den rätta energin till projektet, minskar risken för att det ska misslyckas. Det handlar helt enkelt om att driva och avsluta projekt enligt uppsatta mål.

Vi tar helhetsansvaret för projektgenomförandet och hjälper till med både funktion, kvalitet, tid och kostnad. Vi vet att grunden för ett lyckat projekt är att alla i slutändan känner sig nöjda.

Vi tillämpar metoder, verktyg, tekniker och kompetenser som behövs i varje unikt projekt.

Våra projektledare kan arbeta utifrån er egen projektmodell eller en annan projektidé.

Kontaktperson

Christer Åhman

Jag har jobbat som ventilationsentreprenör sen jag slutade VVS-ingenjörsutbildningen och började på Projektidé 1999. Mitt verksamhetsområde är projektledning, installationsledning och är certifierad entreprenadbesiktningsman med en specialinriktning på ventilation.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare