AMO Advanced Medical Optics, Uppsala

Gamla Pharmacia har under årens lopp splittrats i flera företag och som en del av denna splittring köptes healondelen i Fyrislund av det amerikanskägda AMO.

Många förändringar har skett och kommer att ske. Under 2005-2006 byggdes tidigare labutrymmen i plan 2 om till kontor. Samt byggandet av en ny renmediacentral för Water for injection (WFI) och renånga. Detta skedde samtidigt som produktionen i renhetsklassade utrymmen fortgick.

Nu ställer vi i ordning en ny tankgård där in- och utlastning av kemikalier skall ske.

Projektidés uppdrag omfattar projekt- och byggledning samt installationsledning. Vi har även uppdraget som arkitekt.

Hämta PDF

Projektledning

Projektidé har erfarenheten, bredden och nätverket för att hjälpa kunderna till ett lyckat projekt.

För oss är alla projekt lika viktiga och vi vet att en erfaren och kompetent projektledare som ger den rätta energin till projektet, minskar risken för att det ska misslyckas. Det handlar helt enkelt om att driva och avsluta projekt enligt uppsatta mål.

Vi tar helhetsansvaret för projektgenomförandet och hjälper till med både funktion, kvalitet, tid och kostnad. Vi vet att grunden för ett lyckat projekt är att alla i slutändan känner sig nöjda.

Vi tillämpar metoder, verktyg, tekniker och kompetenser som behövs i varje unikt projekt.

Våra projektledare kan arbeta utifrån er egen projektmodell eller en annan projektidé.

Kontaktperson

Christer Åhman

Jag har jobbat som ventilationsentreprenör sen jag slutade VVS-ingenjörsutbildningen och började på Projektidé 1999. Mitt verksamhetsområde är projektledning, installationsledning och är certifierad entreprenadbesiktningsman med en specialinriktning på ventilation.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare