Akademiska hus, Ultuna

I Uppsala finns också Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sedan drygt 25 år tillbaka. SLU har sina lokaler i Ultuna, ca 5 km söder om centrala Uppsala. SLU bedriver även skogliga utbildningar i Skinnskatteberg.

Ultuna har varit befolkat i mer än 1000 år. Området tillhör ett av de mer fornlämningstäta i hela Uppland. Ultuna har varit säte för lantbruksutbildningar sedan 1840-talet men byggdes ut till dagens samlade universitetscampus i samband med att SLU bildades 1975. Inom campusområdet i Ultuna finns även Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Skönare, grönare och vackrare campus.
SLU Ultuna kommer under närmaste halvdussinet år genomgå ett tillbyggnads- och nybyggnadsprogram som är det mest omfattande sedan universitetets senaste stora utbyggnad på 1970-talet. I tre stora projekt är planläggningen redan igång; det så kallade VHC-projektet som omfattar veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt djursjukhus, ett nytt BioCentrum och det så kallade MVM-huset med inriktning på mark, vatten och miljö. Dessa projekt innebär att verksamheterna får attraktiva och ändamålsenliga lokaler i nya lägen inom campusområdet. Ytterligare verksamheter kommer så småningom att erbjudas motsvarande möjligheter, nämligen universitetsadministration och institutionerna Stad och Land samt Ekonomi.

I vårt uppdrag ingår biträdande projektledare, VVS handläggare samt installationsbyggledning för MVM.

Hämta PDF

Installationsledning

Projektidé är verksamt inom området installationsledning. Vi deltar i förstudier, administrerar projekt åt uppdragsgivare och säkerställer att utförandet stämmer överens med det beställaren efterfrågat.

Installationsledaren har en mycket viktig uppgift i dagens alltmer installationstäta byggnader. De arbetar under produktionsfasen med att minimera störningar och se till att samordningsinsatser sker i rätt tid. I slutfasen av projekten utförs noggranna kontroller för att förvissa sig om att anläggningarna fungera som de ska.

Vår arbetsmodell bygger på att vi i ett tidigt skede identifierar beställarens krav på tekniska system och utreder hur de kan appliceras i det projekt som är aktuellt.

Arbetet omfattas också av att följa upp anläggningar i förvaltningsfasen för att säkerställa kvalitetskraven och att driftekonomin är bästa tänkbara för våra uppdragsgivare.

Kontaktperson

Ulf Lindberg

Innan jag började på Projektidé arbetade jag inom styr- och reglerbranschen och har haft alla yrkesroller från montör till distriktschef.

Mina arbetsområden idag är projektering, projekteringsledning, installationsbyggledning och entreprenadbesiktning.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare