Uppsala Universitets Administrationsbyggnad

En ny byggnad planeras för Uppsala universitetets centrala administration där Projektidé medverkar som byggledare.

Det nya huset är planerat att ligga i Blåsenhus – ett område mitt i centrala Uppsala med slottet, Carolina Rediviva och Botaniska trädgården som närmaste grannar.

Idag är förvaltningen utspridd på flera platser i Uppsala bl.a. Polacksbacken, Sturegatan och S:t Olofsgatan. Syftet med den nya byggnaden är att samla de gemensamma stödfunktionerna under samma tak mitt i det moderna universitetet.

Byggledning

Vi agerar som beställarens förlängda arm i produktionsfasen av projektet.

Våra byggledare har stor erfarenhet av kontroll och styrning i alla typer av byggprojekt. Kontrollen avser att entreprenaden utförs på rätt sätt både utförandemässigt och tidsmässigt.

Byggledaren har också kontakt och samordning med entreprenörer, leder byggmöten och kan även sköta kontakter med hyresgäster och myndigheter.

Ansvar för ekonomisk uppföljning av entreprenörernas fakturor, ändringsarbete och budgetar ligger också i byggledarens roll. I slutet av byggprocessen samordnar byggledaren att besiktningar utförs och att relationshandlingar och drift- och skötselinstruktioner tas fram.

Kontaktperson

Michael Bräck

Jag har jobbat som entreprenör sen jag slutade ingenjörsutbildningen och började med projektledning i slutet av -90 talet. Min roll på Projektidé är att vara projektledare, byggledare, kontrollansvarig PBL och att utföra entreprenadbesiktningar.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare