Ulls hus

Den nya entrén till Campus Ultuna

Projektidé har funnits med från början i byggandet av Ulls hus och bidragit med sina kunskaper i projektledning, VVS handläggning och installationsbyggledning.

Byggnaden är det sista stora projektet i de senaste årens om- och nybyggnation för att förtäta Campus Ultuna. Bakom projektet står Akademiska Hus och Sveriges lantbruksuniversitet.

När huset står klart hösten 2015 flyttar universitetets administration och ledning in tillsammans med det nya forsknings- och utbildningsklustret för landskap och samhälle. Ulls hus ska också inrymma ritsalar, gemensamma undervisningslokaler och kontor.

Projektledning

Projektidé har erfarenheten, bredden och nätverket för att hjälpa kunderna till ett lyckat projekt.

För oss är alla projekt lika viktiga och vi vet att en erfaren och kompetent projektledare som ger den rätta energin till projektet, minskar risken för att det ska misslyckas. Det handlar helt enkelt om att driva och avsluta projekt enligt uppsatta mål.

Vi tar helhetsansvaret för projektgenomförandet och hjälper till med både funktion, kvalitet, tid och kostnad. Vi vet att grunden för ett lyckat projekt är att alla i slutändan känner sig nöjda.

Vi tillämpar metoder, verktyg, tekniker och kompetenser som behövs i varje unikt projekt.

Våra projektledare kan arbeta utifrån er egen projektmodell eller en annan projektidé.

Kontaktperson

Christer Åhman

Jag har jobbat som ventilationsentreprenör sen jag slutade VVS-ingenjörsutbildningen och började på Projektidé 1999. Mitt verksamhetsområde är projektledning, installationsledning och är certifierad entreprenadbesiktningsman med en specialinriktning på ventilation.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare