Stiftelsen Ubbo, Uppsala

Ett exempel på kvalitativ 1960-tals arkitektur som utnyttjas av studentkåren och studenthälsan. Här har vi framfört projektet från början till slut från arkitektur, bygglovhandlingar, projekteringsledning, budget, upphandlingar, projektledning, byggledning och installationsledning till sammanställning av relationshandlingar. I uppdraget har även kvalitetsansvarig enligt PBL ingått.

Uppdraget har genomförts enligt de riktlinjer för kvalitet och miljö som Uppsala Akademiförvaltning har.

Projektet har bestått i att genomföra ett installationsupprustningsprojekt med full verksamhet i byggnaden. Nytt fläktrum har diskret placerats på yttertak, helt ombyggd undercentral samt nya el-centraler.

Hämta PDF

Installationsledning

Projektidé är verksamt inom området installationsledning. Vi deltar i förstudier, administrerar projekt åt uppdragsgivare och säkerställer att utförandet stämmer överens med det beställaren efterfrågat.

Installationsledaren har en mycket viktig uppgift i dagens alltmer installationstäta byggnader. De arbetar under produktionsfasen med att minimera störningar och se till att samordningsinsatser sker i rätt tid. I slutfasen av projekten utförs noggranna kontroller för att förvissa sig om att anläggningarna fungera som de ska.

Vår arbetsmodell bygger på att vi i ett tidigt skede identifierar beställarens krav på tekniska system och utreder hur de kan appliceras i det projekt som är aktuellt.

Arbetet omfattas också av att följa upp anläggningar i förvaltningsfasen för att säkerställa kvalitetskraven och att driftekonomin är bästa tänkbara för våra uppdragsgivare.

Kontaktperson

Ulf Lindberg

Innan jag började på Projektidé arbetade jag inom styr- och reglerbranschen och har haft alla yrkesroller från montör till distriktschef.

Mina arbetsområden idag är projektering, projekteringsledning, installationsbyggledning och entreprenadbesiktning.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare