Kv. Svalan nr 13

Fd ”Läkarhuset på Kungsgatan 43, ska byggas om och renoveras.

Huset innehåller idag totalt ca 3570 kvm fördelade på
KV: Parkering och diverse teknikutrymmen
BV: Butiker
PLAN 1 – 4: Tandläkare och läkare eller liknande verksamhet
PLAN 5: Lokaler samt teknikutrymmen

Huset ska renoveras/byggas om förutom BV där endast mindre ingrepp och inkopplingar kommer att ske. Plan 1-5 kommer att rivas/rensas på mellanväggar och installationer och nya planlösningar skapas.
Fasadarbeten och byten av fönster kommer att innefatta hela huset. Installationssystemen kommer att bytas ut. Nytt fläktrum byggs på yttertak.

Huset beräknas ha liknande verksamhet efter ombyggnaden.

Uppdraget omfattar byggledning

Hämta PDF

Byggledning

Vi agerar som beställarens förlängda arm i produktionsfasen av projektet.

Våra byggledare har stor erfarenhet av kontroll och styrning i alla typer av byggprojekt. Kontrollen avser att entreprenaden utförs på rätt sätt både utförandemässigt och tidsmässigt.

Byggledaren har också kontakt och samordning med entreprenörer, leder byggmöten och kan även sköta kontakter med hyresgäster och myndigheter.

Ansvar för ekonomisk uppföljning av entreprenörernas fakturor, ändringsarbete och budgetar ligger också i byggledarens roll. I slutet av byggprocessen samordnar byggledaren att besiktningar utförs och att relationshandlingar och drift- och skötselinstruktioner tas fram.

Kontaktperson

Michael Bräck

Jag har jobbat som entreprenör sen jag slutade ingenjörsutbildningen och började med projektledning i slutet av -90 talet. Min roll på Projektidé är att vara projektledare, byggledare, kontrollansvarig PBL och att utföra entreprenadbesiktningar.

Kontaktuppgifter

Våra projekt

Pågående projekt
Tidigare