Kvalitetsarbete

Projektidé arbetar för att kunden ska känna att vi i nära samarbete utför tjänster som uppfyller kundens krav genom att:

  • vara pålitliga

  • ha klara och enkla samarbetsformer

  • ha rätt kompetens för uppdraget

  • vara servicevänliga

Vi arbetar till stor del med administrativa verktyg framtagna av Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund där de flesta av våra medarbetare är anslutna. Utbildningar inom ramen för respektive kompetensområde genomförs regelbundet och årligen, minst enligt kraven för respektive personcertifiering.

Om Projektidé

Vi är ett medarbetarägt företag där alla delägare äger lika stor del. Vi har en god och mångårig kompetens med varierad specialistinriktning, där vi tillsammans täcker det mesta av marknadens behov. I de fall vi saknar efterfrågad kompetens använder vi oss av vårt breda kontaktnät vilket omfattar konsulter inom alla byggbranschens specialistområden.

Historik

Projektidé startades 1990 av 10 personer. Förutsättningen inför starten var att alla skulle vara delägare på lika villkor och att organisationen skulle hållas mycket platt där den enskilda medarbetaren tog ett stort eget ansvar.

För att nå ställda mål var det viktigt att begränsa antalet medarbetare till ca 10-15 personer. Det har hittills fungerat utmärkt och gjort oss till en stark homogen grupp av medarbetare.

Vår tidigare långa erfarenhet från entreprenörsledet, byggprojektledning, konstruktionsarbete och besiktning har visat sig vara ett bra koncept som gett oss möjligheten till ett brett samarbete med våra kunder.

Kvalitet och Miljö

Vi är vana att arbeta i våra uppdragsgivares respektive kvalitets- och miljöledningssystem men det som ligger till grund för vårt egna kvalitetsabete är ett system som administreras via Quality Works. Vårt kvalitets- och miljöledningssystem som är framtaget för att uppfylla kraven enligt ISO 9001-14001:2015.

Miljöarbete

Genom vårt miljöarbete ska vi verka för en skonsam användning av naturens resurser och minimal påverkan på miljön. Vi ska jobba aktivt för att de byggnader och projekt som vi arbetar med ska ha så låg negativ inverkan på miljön som möjligt under hela sin livslängd. Detta gör vi genom att hålla oss inlästa på aktuell miljölagstiftning samt vara anslutna till branschens olika verktyg för att välja miljömässigt hållbara material byggprocessen, så som Byggvarubedömningen och Sunda Hus.

Vi är vana att arbeta i projekt med höga miljökrav och har varit med att bygga flertalet hus enligt olika miljöklassificeringssystem, så som LEED, Miljöbyggnad, BREEAM och Green Building.

Vårt interna miljöarbete handlar om att välja miljövänliga produkter till vår arbetsplats.

Integritetspolicy

PROJEKTIDÈ

Projektidé AB förbinder sig att upprätthålla integriteten och säkerheten för dina personuppgifter (”personuppgifter”) och att följa gällande dataskyddslagstiftning.

Vänligen ta dig tid att läsa igenom denna integritetspolicy eftersom den innehåller information om vilka typer av personuppgifter Projektidé kan komma att samla in och hur dessa används och skyddas.

Vilka uppgifter kan Projektidé komma att samla in?

Ditt namn befattning företag e-postadress telefon och adressuppgifter

...

Läs mer