Lars Hållams

Projektledning, Installationsbyggledning, Besiktning VVS.

Jag är utbildad högskoleingenjör inom Energi och VVS och i mer än 30 år har jag varit verksam som teknisk konsult inom området. Mina arbetsuppgifter de senaste 20 åren har i huvudsak bestått i att vara projekt- och byggledare för alla typer av installationer. Jag har då rollen som sakkunnig för rör, luft, kyla, sprinkler, styr- och regler, el, tele, brand och miljö.
Jag företräder beställaren i teknikfrågor genom programskeden, systemskeden, projekteringsskeden samt produktionsskeden och slutligen överlämnandeskedet. Detta sker alltid i nära samarbete med beställarens projekt- och/eller förvaltningsorganisation.
Mina rötter har jag som projektör och byggledare inom läkemedelsindustrin och jag har lång erfarenhet av installations- och systemtäta hus.
Utöver detta har jag också rollen som Besiktningsman. Vidare upprättar jag RAM-handlingar, utför statusbesiktningar samt tar fram ekonomiska förstudier för beslutsunderlag för om- resp nybyggnationer.

Kontaktuppgifter

Övrigt

Vill du bli uppringd?

Medarbetare