Phadia anlitar Projektidé!

Thermo Fisher Scientifics dotterbolag Phadia bygger ut sina lokaler för att inrymma ett automatiskt kallager för råvaror. I samband med detta görs även flera uppgraderingar av befintliga installationer.

Projektidés roll är installationssamordning, bygg- och projektledning samt KA enligt PBL.

De nya lokalerna ska tas i bruk i maj 2016.