Nytt upprag: Ångströmlaboratoriet

Akademiska Hus ska bygga till Ångströmlaboratoriet samt uppföra en helt ny byggnad på Ångströmområdet.

Detta projekt kallas Ångström Etapp 4 och startar våren 2018.

Projektidé har fått förtroendet att ansvara för byggledning och Kontrollansvar enligt PBL.