Ångströmlaboratoriet

Akademiska Hus bygger till Ångströmlaboratoriet samt uppför en helt ny byggnad på Ångströmområdet.

Detta projekt kallas Ångström Etapp 4 och startade våren 2018. Vi bistår Akademiska Hus med kompetenserna byggledning, installationsbyggledning, KA, tillgänglighet och besiktning.

Ångström etapp 4 består av flera delar, en ny huvudbyggnad, en ny flygel samt ett nytt kemförråd och mindre ombyggnader i befintliga Ångström.

Den nya huvudbyggnaden dit institutionen för informationsteknologi kommer att flytta från Polacksbacken är belägen norr om befintliga Ångström. Byggnaden blir Ångströmlaboratoriets nya entré som ska underlätta inpasseringen i huset och ge möjlighet att lyfta fram den verksamhet som bedrivs där. Den nya byggnaden kommer även innehålla reception, studentservice, mötesytor, café, bibliotek, ljusgård och aula.

Den nya flygeln är belägen i sydvästra delen av Ångström och är relativt lika befintliga flyglar, denna del kommer framförallt att innehålla undervisningslokaler och kontorsplatser.