Nytt uppdrag – Stockholm Centralstation

Stockholm Centralstation förnyas och Jernhusen AB har gett oss fortsatt förtroende att utföra entreprenadbesiktningar. Denna gång gäller uppdraget ombyggnationer i A-huset.