Välkommen Urban Svärd!

Vår nya medarbetare Urban kommer att bidra med efterlängtad elkompetens. Han kommer att besiktiga och jobba med installationsledning. Han kommer närmast från Bjerking.